Nano UAV Swarm

RobotScientific v účinné spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze a evolving systems consulting připravil projekt Nano UAV Swarm.

Předmětem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj, jehož cílem bude prototyp malého bezpilotního prostředku s dopředným pohybem, včetně ovládacího software. Výstupem projektu bude prototyp modulárního bezpilotního prostředku s rozkládacím křídlem, který bude schopen operovat do vzdálenosti pěti kilometrů (dosah komunikace) po dobu minimálně 30 minut. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Robotscientific, Czech Technical University in Prague and evolving systems consulting have prepared the Nano UAV Swarm Project.

The aim of the project is developing – through industrial research and experimental development – prototypes of a fixed-wing micro Unmanned Aerial Vehicle, including control software. The prototypes will be modular with easily exchangeable parts, able to operate in a swarm, at least within a distance of five kilometers (communication range) for at least 30 minutes. This project is financially supported by the European Union.

eu_web
swarm_web