Vývoj a aplikace materiálu nových vlastností

RobotScientific představuje projekt Vývoj a aplikace materiálu nových vlastností

Předmětem projektu je vývoj a prototypová výroba materiálu generujícího infračervené záření na základě prudké oxidace nanočástic železa ukotvených na uhlíkové matrici. Po dokončení vývoje bude materiál aplikován jako inovativní řešení hot nose, otestován a zaveden na trh.

RobotScientific presents its project Development and application of material with new properties.

The aim of this project is development of the prototype material that generates infrared light on the bases of sudden oxidation of the nanoparticles of iron based on carbon matrix. After its completion the new material is going to be applied as the innovative solution hot nose, tested and introduced to the market. This project is financially supported by the European Union.